Open access

Open access - відкритий доступ це прогресивна форма організації фонду.

Навність свободи вибору - це один із шляхів саморозвитку особистості.Вільний доступ до джерел знань - це необхідність для реалізації права особистості на свободу і самостійність вибору, задоволення читацьких запитів.Надається можливість свободи і простоти самостійного пошуку і вибору творів друку,періодичних видань, покажчиків,довідників, інших документів, а також видань на електоронних носіях.
За умови вільного доступу  бібліотекар не стільки видає книги, стільки займається інформаційним сервісом, забезпечує ефективний пошук, виконання необхідних користувачеві послуг, виявляє потребу в них,аналізує попит, надає консультативну допомогу.Першим кроком на шляху до відкритості, було організовано вільне використання кращих творів-класиків української, іноземної літератури, цінних видань.
Наступним важливим питанням організації фондів  був вибір найраціональнішого способу розташування документів на полицях стелажів згідно шифру УДК. При оранізації відкритого доступу передусім враховувалися портеби читачів.
Простота, доступність, логічність розташування комфортність, наочність.


Останнім кроком став поділ книжкового фонду вільного доступу  на зони: "Моментального обслуговування", тобто представлення найбільш актуальної літератури;
"Середньо актуального" обслуговування, де розміщується значна частина вільного доступу; та зона "Ретроспективного обслуговування" із літературою найменшого або спеціалізованого попиту.
Бібліотека Нової української школи - це комфортне  інформаційне середовище. Яке має освітню, культурну та суспільну місію, виконанню якої вільний доступ не лише тепер, але і в  майбутньому буде сприяти.

Немає коментарів:

Дописати коментар